söndag 29 mars 2015

Wallström och Löfven!

Jag har saxat en intressant artikel här.

Publicerad 22 mars av Olof Hedengren i Krönika

Dumstrut på Wallström och Löfven!

Det är helt osannolikt hur okunniga, falska och kanske till och med ”korkade” en del av våra politiker är. Självklart skulle Wallström bli kritiserad av islamanhängare när hon hänvisar till medeltida rättskipning i Saudiarabien med halshuggningar, piskstraff mm även för brott som inte finns i den civiliserade Västvärlden; homosexualitet och trolldom till exempel.

Nu försöker både Wallström och Löfven backa som kräftor i en sump när islamkritiken kommer. Wallström påstår att hon inte kritiserat världsreligionen islam. Vad är det då hon kritiserat? Saudiarabien har ju i sitt motangrepp just hänvisat till sharia, Koranens lag eller Guds lag.

Man påstår sig respektera mänskliga rättigheter, friheter för folket och demokrati om det inte strider mot sharia. Vilken idiotdiskussion och där Wallström uppstöttad av Löfven nu pivoterar som en propeller kring en stång som väl symboliserar ignorans, dumhet och räddhåga.

Wallström och Löfven avslöjar sin totala okunnighet om Islam. För en muhammedan är sharia vad Gud, Koranen och Profeten stadgar. Det finns inga undantag och för försök att krypa ut ur denna häxring stadgas döden, också enligt sharia. Hur kan då Wallström och Löfven, som en slags Humle och Dumle, med hedern i behåll säga att uttalandena absolut inte är någon kritik av ”världsreligionen islam”. Tydligen har någon på Utrikesdepartementet informerat de två obildade att islam betraktas som en världsreligion. Bravo, alltid en början på småskolenivå men inte tillräckligt för att bedriva trovärdig utrikespolitik.

Inte nog med detta; ”Regeringen har största respekt för Islam som religion och dess bidrag till vår gemensamma civilisation”. Och vidare; ”Den saudiske kungen är väktare för islams två heligaste moskéer”! Jaha, ”so what”?

Det finns ingen som helst stringens i Wallströms och Löfvens uttalanden. Först ges en relevant kritik av islam och nu backar man in i de mörka råtthålorna där det absolut inte finns någon kritik mot islam. Den linje som länge, mot bättre vetande, drivits inrikespolitiskt.

Wallström har av tidningen The Economist beskrivits som en av de minst effektiva kommissionärerna i EU. Nu får hon lägga till sin CV en av de minst konsekventa och kunniga utrikesministrarna inom EU.

Islams rättskipning kan jämföras med att vi skulle använda oss av präster att döma i brottmål och att bibeln skulle ersätta alla relevanta demokratiskt stiftade lagar. Och ändå hävdar nu Wallström att hon inte alls har kritiserat islam. Vad är det då hon kritiserat? Sverige och dess företrädare antar allt mer likheten av en bananrepublik.

Bludder, bladder, snömos och hit och dit. På med dumstrutarna Wallström och Löfven.

Olof Hedengren, civilekonom (DHS), jur kand., fd bankir.
Kopierat av Thore Hult.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar