fredag 3 mars 2017

Hoten i det Svenska samhället

Vårt dagliga HOT
Fräls oss från den svenska 
Sosseregeringen och låt dom falla.

Hoten i vårt samhälle ökar
HOT
Anmälningar 2012 – 2016 

Hot: 
2012: 173 
2013: 214 
2014: 244 
2015: 303 
2016: 263 

Fysiskt våld: 
2012: 238 
2013: 290 
2014: 335 
2015: 447 
2016: 456 
Antalet anmälningar gäller all personal som arbetar inom utbildning och innefattar alla yrken som arbetar med utbildning i Sverige. Grunden till siffrorna är de anmälningar om brott mot arbetsmiljölagens tredje kapitel och tredje paragraf som har inträffat på skolor i 260 kommuner och 30 friskoleorganisationer runt om i Sverige.
Kraftig ökning av anmält skolvåld

Orsak och verkan?
Om man gör så, så blir det så.

Kan man skoja med Vargar?
Man provade att skoja med vargarna på Kolmårdens djurpark
Hur verkade det?
Ja, bara en dog.

Kan man blanda olika folkslag?
Eller
Kan man blanda olika religioner?

Jag tvivlar jättemycket
För det har varit krig i mellan-östern i tusentals år.
Just mellan muslimer och kristna

Och
Sverige har med gott mod importerat
stridigheterna.

Men vår regering vill inte tro på detta,
för det är alldeles för sant.

Men flickor som blir våldtagna i Sverige,
Människor som upplever hot,
Människor som blir rånade,
Svenskar som blir trakasserade,
 
Upplever en sanning
som är fruktansvärd
Men
Vår regering skiter fullständigt i detta faktum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar