tisdag 24 januari 2017

Populism?

Donald Trump förbjuder flyktingar, 
7 muslimska länder från att komma in USA

Jag säger att det är Jättebra
Lyssna på detta
Democracy
won in the US
but it does not like the people left
Then it becomes a terrible
outcry
Oohweee
But
I like Trump
For he seems to be friends with Putin
Why is it good?

Two great powers who can agree,
is not it good?
I think so
And
some more.

Left people has allowed dollars to flow out of the US.
Automobile plants are closed and
Detroit is a Ghost Town
There are no jobs
Such things like people left.
Why?
Yes you can ask.

In Sweden, we have had very bad democracy
since a party that many voters or votes.
Not be with
Will boycotted.
There is no democracy.

The government of Sweden blame
Sweden Democrats' history.
Has any one person done anything wrong?
No.
But
The Social has a very horrible
History.
That one does not talk about.
Forced sterilization
Social Democrats will not remember this misery?
All friendship with Nazi Germany
Will you not remember this terrible?
All bearings that were sent down to Germany
that would be to the Nazi German tanks
They will not remember this?
All the food was sent down to the Nazi German soldiers
Have you forgotten this?
Is Social Democrats very forgetful?
Is it because,
You want to blame over their horrible history at the Sweden Democrats?
Probably so.

I'm rooting for Trump.
I like Israel.
I disliked the Nazis.
I piece it was good that the Soviet
Liberated Jews in Auschwitz.

But left the people did not like this.
So the Russians did not participate
At the ceremony,
was the liberation of Auschwitz.

Strange?
Is it left people
which in reality is Nazis?

Well then it's left the people who are
the real populists.

Yes that's how it is.Demokratin
segrade i USA
men det gillar inte vänsterfolket
Då blir det ett fruktansvärt
Ramaskri
Oj oj oj
Men
Jag gillar Trump
För han tycks vara vän med Putin
Varför är det bra?

Två stormakter som kan komma överens,
är inte det bra?
Jag tycker det
Och 
några till.

Vänsterfolket har låtit dollar rinna ut ur USA.
Bilfabriker är stängda och
Detroit är en spökstad
Det finns inga jobb
Sånt gillar vänsterfolket.
Varför?
Ja det kan man fråga sig.

I Sverige har vi haft mycket dålig demokrati
enär ett parti som har många väljare eller röster.
Inte får vara med
Blir bojkottade.
Det är ingen demokrati.

Regeringen i Sverige skyller på
Sverigedemokraternas historia.
Har någon person gjort något ont?
Nej.
Men
Socialdemokraterna har en mycket hemsk
Historia bakom sig.
Det vill man inte prata om.
Tvångssterilisering
Kommer sossarna inte ihåg detta elände?
All vänskap med Nazityskland
Kommer man inte ihåg detta hemska?
Alla kullager som sändes ned till Tyskland
som skulle vara till de Nazityska tanksen
Kommer dom inte ihåg detta?
All mat som sändes ned till Nazityska soldater
Har man glömt detta?
Är sossarna mycket glömska?
Är det för,
Man vill skylla över sin hemska historia på Sverigedemokraterna?
Troligen är det så.

Jag hejar på Trump.
Jag gillar Israel.
Jag ogillade nazisterna.
Jag tycket det var bra att Sovjet
befriade judarna i Auschwitz.


Men vänsterfolket gillade inte detta.
Så Ryssarna fick inte vara med
Vid den ceremoni som,
var befrielsen av Auschwitz.

Konstigt?
Är det vänsterfolket 
som i verkligheten är nazister?

Ja då är det vänsterfolket som är
de verkliga populisterna.
Ja så är det.
Ett vanligt glåpord i svensk (och europeisk) politisk debatt är 
”populist”. 
Men det tycks inte finnas någon allmän medvetenhet om vad det betyder.
Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur om begreppet populism.

Termen populism kan syfta både på en ideologi 
och på en politisk stil.

Istället fjäskar många för en populism som de själva har varit med om att alstra genom att svepa in ett komplext och impopulärt tema i dimridåer.Wikipedia
Populism, (lat. populus, "folk"), politisk rörelse som vädjar till "folket" och "sunt förnuft" samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi

Begreppet kan härledas till romarriket då "populares" var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna medan "optimater" var politiker som främst sökte stöd från samhällseliten. 

I USA fanns det ett parti som kallade sig för populistpartiet vid mitten av 1800-talet, och även i Tsarryssland vid samma tid fanns ett populistparti vid namn Narodnikerna
Populismen kan ha skiftande innebörd i olika länder.

Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. 
Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. 

Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att det är förenklade lösningar på komplexa problem.

Det står mera att läsa om Populister på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Populism


Vad skriver Forskning och Framsteg?
Vad är egentligen populism?

Att de växer måste rimligen bero på att ganska många medborgare hyser andra åsikter om invandring än de etablerade partierna.

Vid andra tider har helt andra politiska stridsfrågor kännetecknat de partier som betecknats som populistiska. Mer generellt blir då frågan om populism är detsamma som att driva vissa ståndpunkter som har folklig förankring men som uppfattas som oacceptabla av samtliga etablerade politiska partier. 


Men om vissa idéer i förväg är dömda att förkastas med hänvisning till rådande moraluppfattning, hur ska då djupgående politiska förändringar kunna åstadkommas? Mycket av det som vi i dag anser självklart var ju politiskt inkorrekt för hundra år sedan.

Det vore intressant att få höra i vilka frågor som det finns stora ideologiska åsiktsskillnader mellan medborgarna och de etablerade partierna, såväl i Sverige som i andra länder. 

Om en majoritet av folket - men inte av riksdagen - skulle vilja införa dödsstraff, utrota vargen, avskaffa progressiva inkomstskatter, bygga ut kärnkraften, förbjuda samkönade äktenskap, avskaffa u-hjälpen, halvera alkoholskatten - hur avgör man vilka av dessa åsikter som är populistiska och vilka som i stället är fullt legitima som politiska programpunkter?
STAFFAN ULFSTRAND, Professor emeritus i zooekologi, Uppsala universitet.ANDERS WIDFELDT Svarar
Staffan Ulfstrand har rätt i att det finns en koppling mellan den nutida högerpopulismens framgångar och en invandringskritisk opinion - även om orsakssambanden är komplexa. Det är också sant att vad som uppfattas som populism är något relativt och kan variera mellan olika historiska situationer.

Däremot håller jag inte med om att populism är liktydigt med politiska krav som har folklig förankring men förkastas av det politiska etablissemanget. Den beskrivningen stämmer ibland med hur populistiska rörelser uppstått och nått framgång, men kärnan i populismen utgörs inte av en motsättning mellan folklig opinion och elitopinion. Kärnan består snarare av att vilja göra gällande att det finns ett sådant gap. Det innebär att populister:

argumenterar utifrån ett vi och dom-perspektiv (den vanliga människan mot politiker och byråkrater),
förhåller sig skeptiska till representativ demokrati och till exempel förespråkar fler folkomröstningar,
förordar enkla lösningar på komplicerade problem,
gärna hänvisar till ett mytiskt idealtillstånd (på engelska kallat heartland), oftast i det förflutna, som kontrasteras mot den nutida verkligheten.

Det är således inte åsikterna som sådana eller deras grad av folklig förankring som gör ett parti populistiskt. Det avgörande är hur de framförs och vilka argument de bygger på. Det går alldeles utmärkt att klä marginella minoritetskrav i populistisk retorik, och det är fullt möjligt att framföra majoritetskrav som inte omfattas av de etablerade partierna utan att hemfalla till populism.

Dessutom vill jag ifrågasätta om det verkligen är så att det faktum att vissa uppfattningar anses "politiskt inkorrekta" skulle utgöra ett hinder mot djupgående politiska förändringar. Det är ju, som Ulfstrand påpekar, så att mycket som i dag uppfattas som självklart en gång i tiden varit ytterst kontroversiellt. Motståndet mot nya och obekväma politiska åsikter kan ses som ett nödvändigt stålbad som nya tankar behöver genomgå för att bli livskraftiga.

ANDERS WIDFELDT.


Jag svarar
Regeringen med Sossar och Miljöpartiet, är missnöjda med SD.
Och då kallar man SD för populister, som ett nedsättande ord och
för att SD, har en annan politik om invandring.
Ja det är helt klart att stora delar av det Svenska folket är missnöjda med den stora massinvandringen.
Ja vi är populister.
Men,
Regering, och Alliansen samt vänsterpartiet är mycket mera missnöjda med SD, för dom vill inte ens diskutera med SD.
Så de största Populisterna är då Regeringen och Alliansen.
Så måste det vara eller hur.

För att regeringen är inte speciellt Populära heller.
Även om de är de största populisterna, eftersom regeringen och Alliansen är så fruktansvärt missnöjda med dessa människor som röstar på Sverigedemokraterna.

Vem är mest missnöjd?

Jag själv och många med mig i Sveriges land är oerhört missnöjd med Stefan Löfven, att den skitstöveln, kallar oss för fascister.
Varför?

Stup i kvarten kallar skitstöveln Stefan Löfven oss för fascister.
Men vem är mest fascist eller Nazist?

Stefan Löfven hänvisar att SD i början bestod av en massa nazister. Jaha.
Hade dessa nazister gjort någon illa i Sverige, frågar jag mig? Jag tror inte att någon av dessa nazister har gjort någon illa. I så fall är det för skitstöveln Stefan Löfven att komma med bevis för vad dessa människor gjort för illa i Sverige.

Jag tror det är på detta sätt;
Stefan Löfven vill skylla över den ideologi som Socialdemokraterna har utfört i Sverige på SD, men Sossarna har mycket ont på sitt samvete, som dom vill glömma. Därför kör man med denna barnsliga metod.

Vad har Socialdemokraterna på sitt samvete, som inte Sverigedemokraterna har.


Åtta socialdemokratiska regeringar godkände 63 000 steriliseringar på Rasbiologiska Institutet.

Oj oj.

Och Mera

Antisemitismen inom Socialdemokratin.

Att Socialdemokraterna inte är särskilt vänligt inställda till judar har deras mörka historia redan bekräftat. Omar Mustafa, K G Hammar, Pär Axel Sahlberg, Illmar Reepalu och hans socialdemokratiska Malmö är bara några istappar på toppen av det socialdemokratiska isberget.

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt… riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”, skrev man i den socialdemokratiska tidskriften Broderskap redan 1971.

Idéhistorikern Henrik Bachner har forskat i antisemitismen i Sverige efter 1945 och kan påvisa att antisemitismen har djupa rötter inom Socialdemokratin – att det sedan länge funnits en stark aversion mot Israel inom socialdemokraternas Broderskapsrörelse (som numera kallar sig ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”).

I Broderskapsrörelsens studiematerial driver man på ett politiskt fördömande av en judisk stat. Man menar att den judiska staten strider mot Bibelns profetior.

Uppdrag granskning avslöjade att ledande medlemmar i Broderskapsrörelsen uttalat sympati för den nationalsocialistiska terroristorganisationen Hamas. ”Hur kommer man i framtiden att bedöma de svenska vänsterkrafternas nu öppna gullande med Hamas?”, frågade sig Göran Skytte i en krönika i SvD (2006).

Gullandet har knappast avtagit – snarare tvärtom. Antisemistismen tycks i dag tagit sig ändå in i Socialdemokraternas partistyrelse. Medan tystnaden från toppen av isberget är talande.


Och Sveriges regering med Socialdemokrater och Miljöpartiet i spetsen, har godkänt det nazistiska Gaza, som vill utplåna Israel.Att det funnits så kallade ”interneringsläger” i Sverige under andra världskriget där bland annat kommunister placerades är relativt känt.

Vad som är mindre känt är att det även fanns koncentrationsläger där människor placerades, utan domstol och tidsbestämda straff. De som placerades där var till exempel anti-nazister, utlänningar och tyska desertörer. Precis som i Nazityskland.

Lägren har fram till för några år sedan varit hemligstämplade av gamla S-regeringar. Totalt fanns det 14 koncentrationsläger i Sverige där fångarna tvingades till straffarbete och övervakades av beväpnade vakter.

Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och hemligstämplat är det faktum att det var den socialdemokratiske partiledaren och statsministern Tage Erlander som var högste chef för de svenska koncentrationslägren. Den folkkäre socialdemokraten sägs ha varit en iskall pragmatiker som bl.a. avskedat en lägerchef som han ansett varit ”för vek” mot fångarna.

Visst blev socialdemokratins mörka historia plötsligt helt becksvart?


Mera.
Samröret med Nazityskland under kriget var mycket omfattande.
Sverige sålde Kullager, Järnmalm till Nazisternas Tanks, Mat, Boforskanoner och mycket annat till Nazityskland. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar